تماس با ما

 

تلفن تماس
Tel: 041-32466616
Fax: 041-3246 6617

همراه
GSM: 0914 244 5636

GSM: 0914 864 6249

ایمیل
info@kas-ir.com

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته