ماموریت و چشم انداز

ماموریت

تبدیل شدن به تولید کننده شماره یک حوزه اتصالات گازی و آبی با تمرکز روی مشتری مداری و تکنولوژی روز و برقراری موازنه صحیح بین خدمات، قیمت و کیفیت

 

چشم انداز

به منظور نیل به هدف تبدیل شدن به شرکت شماره یک حوزه اتصالات آبی و گازی:

  • افزایش فعالیت های مربوط به تحقیق و توسعه
  • نظام مند سازی مشتری مداری به صورت موثر
  • سرمایه گذاری در موضوع رضایتمندی شغلی و ارتقا کارکنان
  • استمرار موازنه بین خدمات، قیمت و کیفیت
  • متنوع سازی محصولات
  • تمرکز روی صادرات

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته