اتصالات کنتور

کد محصول تعداد در کارتن
46.02.440 7,5 cm ورق 50
46.02.450 8,5 cm ورق 50
46.02.452 9,5 cm ورق 50
46.02.453 10,5 cm ورق 50
46.02.451 ورق اتصال کناری 50
46.20.460 1″ ماسوره کنتور (ریخته) 50
46.20.461 1″ ماسوره کنتور (ریخته-کروم) 50
46.20.463 1″ ماسوره کنتور (هواگیر) 50
46.20.470 G 10 – 16 ماسوره کنتور (فولادی) 50
46.20.480 G 25 ماسوره کنتور (فولادی) 25

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته