درپوش رزوه دار

کد محصول
94.21.001 20mm درپوش رزوه دار
94.21.002 25mm درپوش رزوه دار
94.21.011 20mm (بلند) درپوش رزوه دار

 

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته