رابط رادیاتور

کد محصول
4000040 رابط رادیاتور (40cm)
4000050 رابط رادیاتور (50cm)
4000060 رابط رادیاتور (60cm)
4000090 رابط رادیاتور (90cm)

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته