ست پلاستیکی پکیج

کد محصول
94.37.440 ست 8 تایی مستقیم ست پلاستیکی پکیج
94.37.441 ست 8 تایی زانویی ست پلاستیکی پکیج
94.37.442 ست 10 تایی مستقیم ست پلاستیکی پکیج
94.37.443 ست 10 تایی زانویی ست پلاستیکی پکیج

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته