شیر آشپزخانه با دو خروجی

کد محصول
92.52.001 شیر آشپزخانه با دو خروجی

 

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته