شیر آشپزخانه

کد محصول
92.52.003 شیر آشپزخانه

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته