شیر آشپزخانه

کد محصول
92.52.002 شیر آشپزخانه

 

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته