شیر اطمینان دیافراگمی

کد محصول
71.06.600 1/2″ رو پیچ (2-3-4-5-6 Bar)
71.06.601 1/2″ رو پیچ (7-8-9-10 Bar)
71.06.610 1/2″ تو پیچ (2-3-4-5-6 Bar)
71.06.611 1/2″ تو پیچ (7-8-9-10 Bar)

سایر محصولات این گروه

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته