شیر تکضرب دستشویی

کد محصول
10.01.370 “¾ شیر تکضرب دستشویی
10.01.371 “¾ شیر تکضرب دستشویی
مهره و دسته این شیر به منظور کارکرد مناسب در محیط های مرطوب از فولاد ضد زنگ (AISI) تولید شده است. در صورت نیاز به صورت دسته پروانه ای هم قابل عرضه هست.

مونتاژ شیر تکضرب دستشویی

1- ابتدا به وسیله دستگاه اورینگ زنی، اورینگ ها روی مغزی نصب می شود.سپس تفلون به صورت دستی روی مغزی نصب می شود.

2- تفلون روغن کاری شده بوسیله دستگاه و یا بصورت دستی روی بدنه و درپوش ها نصب می شود.

3- در دستگاه مونتاژ دستی، به ترتیب مغزی، کره و درپوش با گشتاوری معادل 15+60 نیوتن متر روی بدنه شیر نصب می شود. درپوش بایستی حداقل به اندازه یک دور کامل دنده با تفلون مایع عایق بندی شود.

4- پس از مرحله مونتاژ شیرها وارد مرحله تست با فشار هوا می شوند و دسته روی شیرهایی که با موفقیت از این تست عبور می کنند نصب می گردد. جهت اتصال دسته به مغزی از مهره استفاده می شود.

5- در صورت مشاهده نشتی ناشی از بدنه، محصول به بخش ضایعات منتقل می شود و درصورتیکه نشتی ناشی از مغزی یا اورینگ باشد این قطعات تعویض شده و تست مربوطه تکرار می شود.

6- پس از پایان مرحله مونتاژ محصولات در کارتن های با ابعاد 180*260*326 میلی متر و بصورت 50 تایی بسته بندی می شوند.

7- همه شیرآلات KAS پس از عبور موفق از تست های مربوطه بسته بندی می شوند.

 

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته