شیر تکضرب پلاستیکی

کد محصول
94.33.670 1/2″ شیر تکضرب پلاستیکی
94.33.671 3/4″ شیر تکضرب پلاستیکی
94.33.672 1″ شیر تکضرب پلاستیکی
94.33.673 1 1/4″ شیر تکضرب پلاستیکی
94.33.674 1 1/2″ شیر تکضرب پلاستیکی
94.33.675 2″ شیر تکضرب پلاستیکی

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته