شیر تکضرب گازی – قفل دار Mob 5-20

کد محصول
07.02.400 “½ شیر تکضرب گازی – قفل دار Mob 5-20
07.02.401 “¾ شیر تکضرب گازی – قفل دار Mob 5-20
07.02.402 “1 شیر تکضرب گازی – قفل دار Mob 5-20

مونتاژ شیر تکضرب گازی

1- ابتدا به وسیله دستگاه اورینگ زنی، اورینگ ها روی مغزی نصب می شود.سپس تفلون به صورت دستی روی مغزی نصب می شود.

2- تفلون روغن کاری شده بوسیله دستگاه و یا بصورت دستی روی بدنه و درپوش ها نصب می شود.

3- در دستگاه مونتاژ دستی، به ترتیب مغزی، کره و درپوش با گشتاوری معادل 15+100 نیوتن متر روی بدنه شیر نصب می شود. درپوش بایستی حداقل به اندازه یک دور کامل دنده با تفلون مایع عایق بندی شود.

4- پس از مرحله مونتاژ شیرها وارد مرحله تست با فشار هوا می شوند و در حالت باز بوسیله فشار هوا بسته می شوند.

5- پس از پایان مرحله مونتاژ محصولات در کارتن های با ابعاد 180*260*326 میلی متر و بصورت 100 تایی بسته بندی می شوند.

 

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته