شیر تکضرب گازی – مدل اکو Mob 5-20

کد محصول
07.04.400 1/2″ شیر تکضرب گازی – Mob 5-20 مدل اکو
07.04.401 3/4″ شیر تکضرب گازی – Mob 5-20 مدل اکو
07.04.402 1″ شیر تکضرب گازی – Mob 5-20 مدل اکو
07.04.403 1 1/4″ شیر تکضرب گازی – Mob 5-20 مدل اکو
07.04.404 1 1/2″ شیر تکضرب گازی – Mob 5-20 مدل اکو
07.04.405 2″ شیر تکضرب گازی – Mob 5-20 مدل اکو

شیر تکضرب گازی – Mob 5-20 مدل اکو

با تولید مدل اکونومی شیر تکضرب گازی، KAS در صدد است که همواره محصولات ویژه ای را برای مشتریان خود ارائه نماید. KAS با حضور چندین ساله خود در حوزه تاسیسات، به منظور توسعه بازه محصولی خود فعالیت های تحقیق و توسعه را انجام می دهد.

با تولید مدل اکونومی و ضمن پایبندی به موضوع کیفیت موجود در محصولات آبی و گازی KAS محصولات متناسب با شرایط بازار را ارائه می نماید.

شیر تکضرب گازی کجا مورد استفاده قرار می گیرد؟

در کنتورهای گازی ورودی ساختمان ها، زیر پکیج های خانگی و محل اتصال تاسیسات گازی مورد استفاده قرار می گیرد. مدل اکونومی شیر تکضرب گازی از لحاظ اقتصادی با صرفه تر می باشد.

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته