شیر ثابت 

کد محصول
92.21.107 شیر ثابت

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته