شیر حمام نیمه آنکاستره

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته