شیر خورشیدی  3/8″

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته