شیر دستشویی 

کد محصول
92.21.104 شیر دستشویی

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته