شیر دستشویی

کد محصول
9221004 شیر دستشویی

 

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته