شیر دستشویی

کد محصول
9221002 شیر دستشویی

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته