شیر دستشویی

کد محصول
9231015 شیر دستشویی

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته