شیر دستشویی

کد محصول
9231007 شیر دستشویی

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته