شیر ربع گرد

کد محصول
05.03.322 ½” شیر ربع گرد
05.03.323 ¾” شیر ربع گرد

مونتاژ شیر ربع گرد

1- دو عدد اورینگ روی مغزی نصب می شود.

2- تفلون روغنکاری شده روی بدنه و مهره نصب می شود.

3- به ترتیب مغزی و کره روی بدنه شیر ربع گرد که قبلا تفلون در داخل آن جاسازی شده نصب می گردد و مهره تفلون دار با گشتاوری معادل 15+25 نیوتن متر سفت می شود. پس از مرحله مونتاژ شیرها وارد مرحله تست می شوند و دسته روی شیرهایی که با موفقیت از این تست عبور می کنند نصب می گردد.

4- پس از پایان مرحله مونتاژ محصولات در کارتن های با ابعاد 180*260*326 میلی متر و بصورت 200 تایی بسته بندی می شوند.

5- همه شیرآلات KAS پس از عبور موفق از تست های مربوطه بسته بندی می شوند.

 

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته