شیر فشارشکن ماسوره دار

کد محصول
71.02.560 ½” شیر فشارشکن ماسوره دار
71.02.561 ¾” شیر فشارشکن ماسوره دار

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته