شیر فلنجی گازی

کد محصول
80.36.555 2″ شیر فلنجی گازی
80.36.556 2 1/2″ شیر فلنجی گازی
80.36.557 3″ شیر فلنجی گازی
80.36.558 4″ شیر فلنجی گازی

 

سایر محصولات این گروه

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته