شیر فلکه سوزنی

کد                  محصول
11.02.850 “1/2 شیر فلکه سوزنی
11.02.851 “3/4 شیر فلکه سوزنی
11.02.852 “1 شیر فلکه سوزنی

شیر فلکه سوزنی

شیر چیست؟

شیرها عمدتا در دو گروه آبی و گازی بکار گرفته می شوند و جریان سیال عبوری را کنترل می کنند. جهت قطع، تنظیم یا تغییر جهت جریان سیال درون لوله استفاده می شوند. شیرهای پیشرفته امروزی علاوه بر جریان، دبی، فشار، گاز یا متریال خشک عبوری از خطوط لوله، کانال و راه های عبوری را می توانند کنترل کنند.

چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟

شیرها در ابعاد متنوع و از متریال های مختلف قابل تولید هستند. شیرها قابلیت کنترل تمامی سیالات از جمله گازها، مواد شیمیایی قوی،بخارها، گازهای سمی و مواد رادیواکتیو را دارند. از دماهای بسیار پایین تا دماهای بسیار بالا، از فشارهای نزدیک به خلا تا فشارهای بسیار بالا می توانند عمل کنند. بسته به ابعاد لوله، ساختار سیستم و فشار مربوطه دارای انواع مختلف هستند.

برخی از انواع شیرها

شیرهای تکضرب

شیرهای رادیاتور

شیرهای ترموستاتیک رادیاتور

شیرهای سلونوید

شیرهای فلنج دار

شیرهای فلکه

کلکتورها

سایر محصولات این گروه

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته