شیر فلکه پلاستیکی تو کار

کد محصول
9211312 شیر فلکه پلاستیکی تو کار 1/2
9211314 شیر فلکه پلاستیکی تو کار 3/4

 

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته