شیر فلکه

 

کد محصول
11.01.850 “½ شیر فلکه
11.01.851 “¾ شیر فلکه
11.01.852 “1  شیر فلکه

سایر محصولات این گروه

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته