شیر پروانه ای روپیچ PN 40

کد محصول
08.03.325 1/2″ شیر پروانه ای روپیچ PN 40
08.03.326 3/4″ شیر پروانه ای روپیچ PN 40
08.03.327  1″ شیر پروانه ای روپیچ PN 40

PN 25 (مدل اکو)

کد محصول
08.03.430 1/2″ شیر پروانه ای روپیچ PN 25
08.03.431 3/4″ شیر پروانه ای روپیچ PN 25
08.03.432  1″ شیر پروانه ای روپیچ PN 25

شیر پروانه ای روپیچ

شیر تکضرب، شیر ربع گردی است که به منظور کنترل جریان آب در داخل آن از یک کره سوراخ دار استفاده شده است. هنگامی که سوراخ کره با جریان آب هم راستاست و شیر بوسیله دسته 90 درجه می چرخد، بسته خواهد بود. زمانی که شیر باز است دسته آن هم راستا با جریان آب بوده و در وضعیت بسته دسته عمود بر جریان آب خواهد بود.

شیرهای تکضرب KAS دارای عمر طولانی بوده و پس از سال ها استفاده نیز عملکرد خوبی دارند و محصولی مطمئن هستند. این ویژگی ها سبب شده تا شیرهای تکضرب بیشتر مورد توجه قرار گیرند. این شیرها برای کارکردهای باز و بست و کنترل جریان انتخاب فوق العاده ای هستند. همچنین المان آب بندی در فلنج مابین شیر و لوله نقش اورینگ را هم بجا می آورد.

از جمله مزایای این نوع شیر می توان به میزان کم اتلاف فشار، باز و بست راحت، آب بندی خوب، وزن سبک و جاگیر نبودن آن اشاره نمود.

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته