شیر پروانه ای ماسوره دار

کد محصول
08.07.327 “1 شیر پروانه ای ماسوره دار

شیر پروانه ای ماسوره دار

با تولید مدل های مختلف از شیر پروانه ای ماسوره دار، KAS در صدد است که همواره محصولات ویژه ای را برای مشتریان خود ارائه نماید. KAS با حضور چندین ساله خود در حوزه تاسیسات، به منظور توسعه بازه محصولی خود فعالیت های تحقیق و توسعه را انجام می دهد.

با تولید مدل اکونومی و ضمن پایبندی به موضوع کیفیت موجود در محصولات آبی و گازی KAS محصولات متناسب با شرایط بازار را ارائه می نماید.

شیر تکضرب آبی کجا مورد استفاده قرار می گیرد؟

در محل اتصالات آبی و گرمایشی مورد استفاده قرار می گیرد. مدل اکونومی شیر تکضرب آبی از لحاظ اقتصادی باصرفه می باشد.

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته