شیر پیسوار آنکاستره

Ankastre Pisuvar Muslugu
کد محصول
92.81.004 شیر پیسوار آنکاستره

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته