شیر پیسوار آنکاستره تایمردار

Ankastre-Zaman Ayarli Pisuvar Muslugu
کد محصول
92.81.005 شیر پیسوار آنکاستره تایمردار

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته