شیر یکطرفه

کد محصول
80.81.450 “½    شیر یکطرفه برنجی – بیصدا
80.81.451 “¾    شیر یکطرفه برنجی – بیصدا
80.81.452 “1      شیر یکطرفه برنجی – بیصدا
80.81.453 “1/4 1 شیر یکطرفه برنجی – بیصدا
80.81.454 “1/2 1 شیر یکطرفه برنجی – بیصدا
80.81.455 “2      شیر یکطرفه برنجی – بیصدا
80.81.456 “1/2 2 شیر یکطرفه برنجی – بیصدا
80.81.457 “3      شیر یکطرفه برنجی – بیصدا

موارد کاربرد شیرهای یکطرفه

شیرهای یکطرفه شیرهایی چند منظوره هستند که هم در حوزه مایعات و هم گازی مورد استفاده قرار می گیرند. ضریب اطمینان را افزایش داده و بسته به شرایط می توانند جایگزین شیرآلات پیچیده قرار گیرند. ویژگی های همچون کاهش فاصله مونتاژی، صرفه جویی در زمان و فضای اشغالی از جمله مواردی است که شیرهای یکطرفه KAS را جذاب می نماید.

شیر یکطرفه دارای یک دیسک لولایی است که این دیسک می تواندبصورت آزادانه روی پین لولا حرکت نماید و بصورت خودکار با جریان سیال کار می کند. با جریان سیال دیسک باز شده و اجازه می دهد که جریان سیال عبور نماید. در صورت جریان سیال در خلاف جهت هم دیسک بسته شده و بدین صورت روی خطی که شیر بسته شده جریان سیال یکطرفه خواهد بود.

شیرهای یکطرفه KAS می توانند در هر موقعیتی نصب شوند.

سایر محصولات این گروه

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته