صافی آب

کد محصول
12.01.340 “½ صافی آب
12.01.341 “¾ صافی آب
12.01.342 “1 صافی آب
80.31.343 “1/4 1 صافی آب
80.31.344 “1/2 1 صافی آب
80.31.345 “2 صافی آب
80.31.346 “1/2 2 صافی آب
80.31.347 “3 صافی آب
80.31.348 “4 صافی آب

صافی آب برنجی

صافی های آب KAS به منظور فیلتر کردن مواد زاید موجود در خطوط لوله دارای کاربد وسیع می باشند. صافی آب KAS جهت افزایش طول عمر و کارکرد سالم محصولات متنوع از قبیل کنتورها، پمپ ها، والف های کنترل و … طراحی شده است. صافی هایی از این نوع به گونه ای طراحی شده اند که هنگام تمیزکاری نیاز به جداسازی ندارند.

توری صافی آب KAS براحتی از محل مربوطه جدا شده و تمیز می شود.

سایر محصولات این گروه

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته