فلوتر پیچی

 کد محصول
 80.72.540  1/2″  فلوتر پیچی
 80.72.541  3/4″  فلوتر پیچی
 80.72.542  1″  فلوتر پیچی

 

سایر محصولات این گروه

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته