فلکس گاز بافته مهره-رزوه  1/2″-1/2″

کد محصول
54.01.050 1/2″ فلکس گاز 50   cm
54.01.075 1/2″ فلکس گاز 75   cm
54.01.100 1/2″ فلکس گاز 100 cm
54.01.125 1/2″ فلکس گاز 125 cm
54.01.150 1/2″ فلکس گاز 150 cm
54.01.175 1/2″ فلکس گاز 175 cm
54.01.200 1/2″ فلکس گاز 200 cm

فلکس گاز بافته مهره-رزوه  1/2″-1/2″

اجرای تاسیسات گازی به علت استفاده از لوله و اتصالات سفت و ثابت همواره مشکلاتی را برای نصابان به همراه داشته است. اجرای تاسیسات گازی سنتی با این محصولات از طرفی باعث افزایش هزینه های کارگری و اتلاف زمان شده و از طرفی هم باعث ایجاد هزینه های اضافی ناشی از نگهداری می شود.

شیلنگ های تمام ضد زنگ فلکس گاز بافته KAS راه حل های موثرتر، مطمئن تر و منعطف تری را برای نصابان و پیمانکاران ارائه می دهد.

اتصالات فلکس در مقایسه با اتصالات سفت عملکرد بهتری دارند. بدون نیاز به اتصالات اضافی و در سایه انعطاف بالا در مناطقی با ریسک زلزله بالا سیستم هایی با ضریب اطمینان بالاتری هستند.

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته