فلکس گاز بافته 1/2″-1/2″ – EN 14800

 کد محصول
54.10.050 50cm فلکس گاز بافته
54.10.075 75cm فلکس گاز بافته
54.10.100 100cm فلکس گاز بافته
54.10.125 125cm فلکس گاز بافته
54.10.150 150cm فلکس گاز بافته
54.10.175 175cm فلکس گاز بافته
54.10.200 200cm فلکس گاز بافته

فلکس گاز بافته 1/2″-1/2″ – EN 14800

اجرای تاسیسات گازی به علت استفاده از لوله و اتصالات سفت و ثابت همواره مشکلاتی را برای نصابان به همراه داشته است. اجرای تاسیسات گازی سنتی با این محصولات از طرفی باعث افزایش هزینه های کارگری و اتلاف زمان شده و از طرفی هم باعث ایجاد هزینه های اضافی ناشی از نگهداری می شود.

شیلنگ های تمام ضد زنگ فلکس گاز بافته KAS راه حل های موثرتر، مطمئن تر و منعطف تری را برای نصابان و پیمانکاران ارائه می دهد.

اتصالات فلکس در مقایسه با اتصالات سفت عملکرد بهتری دارند. بدون نیاز به اتصالات اضافی و در سایه انعطاف بالا در مناطقی با ریسک زلزله بالا سیستم هایی با ضریب اطمینان بالاتری هستند.

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته