پل لوله ای بوش دار

کد محصول
 94.12.120  20 mm   پل لوله ای بوش دار
 94.12.125  25 mm  پل لوله ای بوش دار
 94.12.132  32 mm  پل لوله ای بوش دار

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته