کارتریج بلند 40 (KAS)

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته