کارتریج کوتاه 35 (KAS)

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته