کلکتور با شیر ربع گرد

کد محصول
18.19.882 3/8″ 1 کلکتور با شیر ربع گرد (2 سوراخه)
18.19.883 3/8″ 1 کلکتور با شیر ربع گرد (3 سوراخه)
18.19.884 3/8″ 1 کلکتور با شیر ربع گرد (4 سوراخه)
18.19.885 3/8″ 1 کلکتور با شیر ربع گرد (5 سوراخه)
18.19.886 3/8″ 1 کلکتور با شیر ربع گرد (6 سوراخه)
18.19.887 3/8″ 1 کلکتور با شیر ربع گرد (7 سوراخه)
18.19.888 3/8″ 1 کلکتور با شیر ربع گرد (8 سوراخه)
18.19.889 3/8″ 1 کلکتور با شیر ربع گرد (9 سوراخه)
18.19.890 3/8″ 1 کلکتور با شیر ربع گرد (10 سوراخه)
18.19.891 3/8″ 1 کلکتور با شیر ربع گرد (11 سوراخه)
18.19.892 3/8″ 1 کلکتور با شیر ربع گرد (12 سوراخه)
18.19.893 3/8″ 1 کلکتور با شیر ربع گرد (13 سوراخه)

محل کاربرد کلکتور با شیر ربع گرد

کلکتور با شیر ربع گرد، در سیستم های تاسیساتی آب گرم و سرد جهت پخش جریان آب ورودی منبع به سایر خطوط یا جمع آوری جریان آب از سایر خطوط مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگی های کلکتور

1- طول عمر بالا و سهولت باز و بست در سایه شیرهای مخصوص تعبیه شده روی کلکتور

2- تست آبندی همه محصولات در مرحله تولید

3- ایرونت دستی تعبیه شده روی کلکتور جهت هواگیری

4- مقاومت بالا در برابر ضربات در سایه طراحی خاص بدنه

5- در دو رنگ آبی و قرمز جهت مشخص نمودن جریان ورودی و خروجی

مونتاژ و نحوه استفاده کلکتورهای شیردار

1- در هنگام حمل و نقل مواظب باشید محصول آسیب نبیند. جهت جلوگیری از ورود مواد خارجی به داخل کلکتور تا قبل از نصب آن را داخل بسته بندی نگه دارید.

2- پیش از نصب محل نصب و تاسیسات موردنظر را نظافت نمایید.

3- دقت نمایید که طول دنده کلکتور با طول دنده محل اتصال هماهنگ باشد.

4- در هنگام نصب شیر را در حالت بسته قرار دهید. کلکتور را بوسیله آچار مناسب نصب نمایید.

5- از صحیح بودن سایز شیلنگی که به کلکتور متصل خواهد شد مطمئن شوید (16×2/17×2). ابتدا مهره و اتصالات مربوطه را به شیلنگ متصل نمایید. سپس به کمک آچار مناسب مهره را به بدنه متصل نمایید.

6- در حین مونتاژ توجه نمایید که اتصالات و کلکتور هم راستا باشند.

7- جهت جلوگیری از خطر یخ زدگی، تاسیسات مربوطه را عایق بندی نمایید.

8- جهت استفاده در سیستم های گرمایشی مناسب بوده و در سیستم های احتراقی قابل کاربرد نمی باشد.

9- از رنگ آمیزی و یا تماس کلکتور با مواد شیمیایی اجتناب نمایید.

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته