شیر اطمینان

کد محصول
71.01.508 1/2″ شیر اطمینان
71.01.509 1/2″ شیر اطمینان (دریچه ای)

سایر محصولات این گروه

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته