بست

کد محصول
60.04.012 1/2″-3/4″ بست شیر
60.04.020 DN20 DN20 بست T
60.04.025 DN25 DN25 بست T

 

کد محصول
60.05.016 1/2″-3/4″ DN16 بست شیلنگ
60.05.020 DN20 DN20 بست شیلنگ
60.04.025 DN25 DN25 بست شیلنگ

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته