شیر تکضرب آتش نشانی

کد تعداد در کارتن محصول
08.11.327 40 شیر تکضرب آتش نشانی PN40

ساخت ترکیه

مواد اولیه درجه یک
تکنولوژی پیشرفته